پيرومتر

يك دستگاه به شكل دستي براي اندازه گيري دما بدون تماس مورد استفاده قرار مي گيردمثلا در مورد موادي كه داراي درجه حرارت بالايي هستند از فاصله دور دما را اندازه مي گيرند و در رنجهاي دمايي مختلف مورد استفاده قرار مي گيردمحدوده دمايي آن 3000-50 درجه سانتيگراد است در انواع مختلف مثل پيرومتر نوري و ميكرو پيرومتر وجود دارد .

 

 -4954, -4954, -4949
Comment : A pyrometer is a high temperature measuring device, which may consist of several different arrangements.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت