پروب اندازه گیری دمای بدن

یکی از پروبهایی که در سیستم های مونیتورینگ وجود دارد، پروب اندازه گیری دمای بدن بیمار است.

این پروب مکانیزم بسیار ساده ای دارد که شامل یک سنسور حساس به تغییرات دما می باشد و تغییرات دما را به تغییرات مقاومت الکتریکی تبدیل می کند .

پروب اندازه گیری دمای بدن

بهترین روش برای تست این پروب ، مقایسه نتایج حاصل از سنجش دمای بیمار با این پروب و یک دماسنج زیر زبانی جیوه ای است . چرا که این نوع دماسنج طبی با وجود سادگی وقدیمی بودن ، یکی از قابل اطمینان ترین وسایل سنجش دمای بدن است که نیاز به کالیبراسیون و تست ندارد و فقط زمانی از کالیبراسیون خارج می شود که بشکند !!! .

البته باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه صرف اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده توسط دماسنج جیوه ای و دماسنج دستگاههای مونیتورینگ به معنای خراب بودن پروب دستگاه نیست چراکه به طور طبیعی و در بهترین شرایط کاری نیز این اختلاف قابل رویت می باشد . اما نباید بیش از یک درجه سانتیگراد باشد .در این صورت ابتدا باید نحوه تماس پروب با بدن بیمار چک شود .اگر مورد تایید بود آنگاه باید به غیر قلبل اعتماد بودن پروب شک کرد . همتنطور که در ابتدای یادداشت هم گفتم این پروب از یک سنسور حساس به دما استفاده می کند . پس از گذشت مدتی ، این سنسور حساسیت خود را از دست داده و باید عوض شود .

یک مسئله دیگر دقت خود مونیتور است برای تست دقت دستگاه مونیتور می توان از مقاومت های زیر برای شبیه سازی دمای بدن انسان استفاده کرد :

مقاومت ۴۸۰ اهم دمای خیلی بالا

مقاومت یک کیلو اهم معادل دمای ۴۵ درجه سانتیگراد

مقاومت ۳ کیلو اهم معادل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد

مقاومت ۵ کیلو اهم معادل دمای ۸ درجه سانتیگراد

مقاومت ۸ کیلو اهم دمای خیلی پایین

اگر این مقاومتها را به دو سیم پروب وصل نموده و نتایج مشابهی با آنچه در بالا آمد در مونیتور مشاهده کردید ، مونیتور از دقت کافی برخوردار است و در صورت وجود مشکل ، آن را باید در پروب جستجو کرد و سنسور پروب و نهایتا خود آن را عوض نمود . در غیر این صورت باید سیستم الکترونیکی مونیتور را به لحاظ کالیبراسیون و وجود مشکل الکترونیکی چک نمود .

فوتر سایت