پرواز بوفالو

پرواز بوفالو

ویژگی بوفالوها
آنها به یک رهبر پای بند و وفادار و همه پیروند و تابع .
آنها درست همان کاری را می کنند که به آنها دستور داده شده است .
آنها هرگز سوال نمی کنند و فقط پیروی می کنند.
بوفالوها منتظر دستور می شوند و تا دستور نرسد , هیچ کاری نمی کنند و هیچ جا نمی روند .
هیچکس جای دیگری را پر نمی کند و جلو نمی افتد و مسئولیت نمی پذیرد.

ویژگی غازها
هر غاز به هنگام پرواز دسته جمعی , احساس مسئولیت می کند.
هر غاز فقط پیروی محض نمی کند و وضع خود را در راه می سنجد و به تصمیمی که باید بگیرد , فکر می کند .
هر غاز مسیر پرواز گروه را می داند.
رهبری و جلودار بودن , نوبتی است .
هر غاز , زمان جلو تر بودن , در نوک پرواز قرار گرفتن و هدایت گروه را , خود انتخاب می کند.
همه غازها تمایل به پذیرش مسئولیت و جلودار بودن و رهبری دارند.
غازها در طول پرواز مراقب یکدیگر هستند.

بررسی ثابت کرده است که اگر غازها مسیری را گروهی بپیمایند , ٧٠ درصد بیشتر از آن مسافتی را که انفرادی می توانند طی کنند , می پیمایند. پلاسکو می گوید وقتی از مطالعه نظام همکاری و زندگی و پرواز گروهی و مشارکتی غازها آگاه شدم و راز کامیابی این نظام را کشف کردم , به داخل شرکت خود برگشتم و به همه همکارانم دستور پرواز دادم و از آنها خواستم که از امروز غازهایی باشند که هم خود از پروازشان لذت ببرند و هم من سازمان تکامل یافته تر و آسوده تری را اداره کنم.

آری من به آنها اختیار و آزادی پرواز دادم و گفتم بوفالوهای من پرواز کنید. غافل از اینکه بوفالوها نمی توانند پرواز کنند . به خود گفتم پلاسکو سازمان تو , یک سازمان بوفالویی است . مگر تو این طور نخواستی که همکارانی مطیع و فرمانبردار بی چون و چرا داشته باشی که به دست و دهان تو نگاه کنند. پس اگر غیر از این می خواهی , خود تو اول باید تغییر کنی و در اینجا بود که آن حقیقت تلخ سوم یک بار دیگر در گوش من صدا کرد که :

من باید تغییر کنم , من باید بوفالوها را تبدیل به غاز کنم , طبیعت آنها را تغییر دهم , با آموزش و پرورش , رشد , ایجاد انگیزش , روحیه , اختیار , مسئولیت , اعتماد و… پرواز بوفالوها حقیقت تلخی است که همه روزه در اغلب سازمانها با آن برخورد می کنیم .

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت