ویژگی‌های هدف

ویژگی‌های هدف1069378_651619094866842_386340616_n

 

گام اول در موفقیت هر سازمان هدف گذاری صحیح است، بدین معنی که باید با تعیین اهداف، مقصد را برای انتخاب برنامه مسیر و همچنین کنترل آن تعیین کرد. از این رو تعریف اهداف نقشی حیاتی در شروع یک فعالیت یا پروژه ایفاء میکند و میتواند از دوباره کاری ها جلوگیری بعمل آورد. عوامل مختلفی در کامل بودن یک هدف موثر میباشند که مهم‌ترین آنها را می‌توان به شرح ذیل اشاره نمود:
۱- قابل سنجش و اندازه گیری باشد.
۲- سازنده و مثبت باشد.
۳- واقع گرایانه باشد نه تخیلی.
۴- مبتنی بر مصلحت (جمعی) باشد نه خوشایند (فردی).
۵- به راحتی و در چند گام قابل دستیابی نباشد، اما قابل تقسیم به اهداف کوتاه مدت و دست یافتنی باشد.
۶- زمان دستیابی به آن تعیین شده باشد.
۷- مکتوب و در معرض دید همگان باشد تا در ذهن یکایک افراد نقش ببندد.
۸- تا حد امکان مستقل باشد نه متکی به عوامل خارجی، مگر تحت شرایط خاص آنهم نه در مورد عوامل اصلی و حیاتی.
۹- قابلیت انعطاف، اصلاح و تغییر را داشته باشد.
۱۰- عامل انگیزش سازمان باشد.
۱۱- آینده نگرانه باشد.
۱۲- با توجه به وضعیت روز منطقه، جامعه و جهان انتخاب شده باشد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت