مکان یابی تومور و ابزار شبیه سازی درمان

مکان یابی تومور و ابزار شبیه سازی درمان: ابزار و وسایل در این ردیف جهت کمک به تجسم کردن و تعیین کردن اندازه تومور در مقابل با هندسه درمان (مکان یابی حجم هدف) و برای بدست آوردن سنجش ضخامت ها و حد فاصل بدن بیمار طراحی شده اند.در گذشته ، مکان یابی حجم هدف معمولاً با آزمایش فیزیکی و استفاده از ابزاری به نام شبیه ساز اشعه ایکس،که توانایی عکس رادیوگرافی و رادیوسکوپی را در یک ماشین که هندسه درمان حقیقی فرد را تقلید میکند، ترکیب می کند،به دست می آمد.فرایند شبیه سازی خودش میتواند با دیگر مطالعات تجسمی تشحیصی که شامل پرتونگاری مقطعی تخمینی (CT)، تصاویر رزونانس مغناطیسی (MRI) ، و اخیراً، پرتونگاری مقطعی نشر پوزیترون(PET) تکمیل شود. ابزاری که برای کمک کردن به فرایند شبیه سازی مرسوم استفاده میشود شامل یک توری ثابت رادیوپک که بر اساس آناتومی بیمار برنامه ریزی میشود و اجازه میدهد که ابعاد حجم درمان از طریق فیلم های طرح شبیه سازی شده تشخیص داده شود، میباشد.نمونه دیگر ابزار ساخته شده در فرایند موقعیت یابی حجم هدف ۲D حلقه های بزرگی هستند که در میدان اشعه تابیده شده قرار داده میشوند و میله های سرتیزی که می توانند در دهانه های بدن وارد شوند ، مانند واژن برای سرطان سرویکس یا داخل مقعد برای سرطان پروستات.سر تیز میتواند بطور واضح در فیلم های شبیه سازی شده یا فیلم های پرتال درمانی تجسم یابد و ارزیابی تفاوت های زمینه درمان را اجازه دهد. باید توجه داشت که نسل جدیدی از شبیه سازهای مرسوم جدیداً پیشرفت کرده اند(شکل ۳۲)، به طوری که سیستم تشدید کننده تصویر با یک ردیاب صفحه تخت بی ریخت جایگزین میشود. این ابزار تصاویردیجیتالی با وضوح بالا و شکستگی آزاد به علاوه CT پرتو مخروطی تولید می کند. A،چرخش دورانی: B، فاصله محور مبدا: C، چرخش کولیماتور: D، بزرگ کننده تصویر(عرضی)،Eبزرگ کننده تصویر (طولی)،F بزرگ کننده تصویر (محوری)،G میز بیمار(عمودی)،H میز بیمار(عرضی)،Kچرخش میز بیمار حول ایزوسنتر،J چرخش میز بیمار حول محور،Lکاست فیلم،Mبزرگ کننده تصویر.اجزا نشان داده نشده شامل تصویر سایز زمینه،دیافراگم های پرتو و فاصله منبع-سینی می شود.

مکان یابی تومور و ابزار شبیه سازی درمان

فوتر سایت