مهندسی پرتوپزشکی چیست؟

مهندسی پرتوپزشکی چیست؟ رشتۀ مهندسی پرتوپزشکی که را می توان به سه حوزۀ زیر تقسیم کرد: Bionuclear Instrument -1 در این حوزه کلیۀ ابزارها و دستگاههای تشخیصی (تصویربرداری) و درمانی (پرتودرمانی) از لحاظ ساختار، فیزیک دستگاه و نحوۀ عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. شتاب دهنده ها و حفاظهای پرتویی نیز در این حوزه قرار دارند. بطورکلی میتوان این حوزه را سخت افزار رشتۀ پرتوپزشکی نامید. Bionuclear Modeling or Processing -2 این حوزه شامل مطالعات و برنامه نویسی نرم افزاری در زمینۀ مدل کردن پدیده های هسته ای، رادیولوژیکی و رادیوبیولوژیکی می باشد. همچنین نرم افزارهای پردازشی مربوط به بهبود و فشرده سازی سیگنالهای تصاویر پزشکی و استخراج ویژگی های آنها بمنظور طبقه بندی و تشخیص بیماریها و یا ارزیابی نحوۀ درمان در این حوزه قرار می گیرند. Radio Pharmaceutical or Biological -3این حوزه شامل فیزیک و نحوۀ تولید رادیو داروها و رادیوایزوتوپها و چگونگی تأثیر پرتوهای مختلف بر بافتهای زنده و بیو لوژیکی می باشد. تحصیل در رشته پرتوپزشکی: ۱-مقطع کارشناسی: این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و آباده (استان فارس) در هر سال دانشجو می پذیرد. ۲-مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی پرتو پزشکی یکی از زیر مجموعه‌های مهندسی هسته‌ای می‌باشد. نام رشته‌های کارشناسی که می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد این رشته شرکت کنند عبارتند از: مهندسی هسته ای ، مکانیک ، مواد ، مهندسی شیمی ، برق ، فیزیک و مهندسی پزشکی. مواد امتحانی و ضرایب آنها: زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱ ریاضیات با ضریب ۲ کنترل با ضریب ۳ فیزیک هسته ای با ضریب ۳ الکترونیک با ضریب ۳ الکترو مغناطیس عمومی با ضریب ۳ دانشگاه های صنعتی امیر کبیر،شهید بهشتی،شیراز و واحد علوم و تحقیقات پذیرای دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می باشند. ۳-مقطع دکتری: دانشگاه صنعتی شریف ،امیر کبیر و واحد علوم و تحقیقات تهران در مقطع دکتری پرتوپزشکی دانشجو می پذیرند.

 

مهندسی پرتوپزشکی

 

مهندسی پرتوپزشکی

 

مهندسی پرتوپزشکی

فوتر سایت