كاست بافت/ كاست بيوپسي

Embedding Cassette معمولا از جنس استيل پليمر هستند براي نگهداري نمونه كه آنهارا از محلول ها محافظت مي كنند در برابر محلولهاي هيستو لوژيكي مقاوم هستند

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت