فور -آون معمولي تا 300 درجه

آون جهت خشك كردن واستريل مواد و اجسام طراحي شدند اين آون ها عموما از دماي محيط  تا ماكزيمم بين 200 تا 300 درجه سانتي گراد به كار گرفته مي شوند كه كنترل دماي  آنها اتوماتيك مي باشد اين آونها در ظرفيتها و اشكال گوناگون موجود هستند و در  انواع روميزي و ايستاده به كار گرفته مي شوند تعدادي از آنها مي توانند عمل خشك  كردن را با وكيوم انجام دهند كه شامل يك پمپ وكيوم و شيرهاي مانومتر مي باشند  عمومادر آزمايشگاه ، ولي در ميادين ديگر مثل خشك كردن فيلم x-ray كاربرد دارند .

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت