ده تفاوت فلسفه بازاریابی و فروش

ده تفاوت فلسفه بازاریابی و فروش
۱)مشتری گرا ۲/۱) فروش گرا
۲) تحقیقات بازاریابی تعیین کننده نوع محصول ۲/۲) محصول تولید شده به فروش می رود
۳)ارتباط دوطرفه ۲/۳) یک طرفه
۴) اهداف بلند مدت ۲/۴) اهداف کوتاه مدت
۵) توجه زیاد به نیاز مصرف کننده ۲/۵) توجه بسیار محدود به نیازها
۶) برنامه ریزی منسجم ۲/۶) برنامه ریزی محدود و غیر سیستماتیک
۷) انطباق زیاد نسبت به محیط ۲/۷) انطباق بسیار کم نسبت به محیط
۸) تاکید بر ایجاد رضایت برای سود بهتر ۲/۸) تاکید بر میزان فروش برای سود بیشتر
۹) برون گرا ۲/۹) درون گرا
۱۰) توجه به تحقیقات ۲/۱۰) توجه به تبلیغات

1505229_615598171823146_1600357434_n

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت