دفيبريلاتور قابل كاشت دو بطني

در اين وسيله سيم‌ها به بطن چپ، بطن راست و دهليز راست متصل مي‌شوند. اين روش باعث مي‌شود تا ضربان قلب متعادل‌تر شده و در بيماران با آسيب قلبي بالا، موثر عمل كند.

Biventricular ICD In this device leads are attached in the right atrium, the right ventricle and the left ventricle. This technique helps the heart beat in a more balanced way and is specifically used for patients with heart failure

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت