دریچه قلب بیلیفلت

دریچه قلب بیلیفلت

Bileaflet valve

دریچه قلب بیلیفلت

این دریچه‌ها دارای دو ورقه نیم‌دایره‌ای هستند که درون حلقه متصل به دیواره دریچه می‌چرخند. این طراحی اولین بار در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت و به مرور مورد بازبینی قرار گرفت. عیب این دریچه نسبت به انواع دیگر،‌ جریان خون بازگشتی در هنگام بسته شدن دریچه بوده و مزیت آن نیز شباهت جریان خون به جریان خون طبیعی بدن است.

Bileaflet valve

دریچه قلب بیلیفلت: امروزه اکثر دریچه های مکانیکی دوگانه هستند. آنها در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شدند. طرح بیلیفلت از دو برگچه نیم دایره ای تشکیل شده است که روی لولاها می چرخند. دریچه های بیله فلت بهترین جریان مرکزی را دارند – لت ها کاملاً باز می شوند و مقاومت بسیار کمی در برابر جریان خون ایجاد می کنند.

These valves usually consist of two semicircular leaflets that rotate about struts attached to the valve housing. This design was introduced in 1979 and while they take care of some of the issues that were seen in the other models, bileaflets are vulnerable to backflow and so it cannot be considered as ideal. Bileaflet valves do, however, provide much more natural blood flow than caged-ball or tilting-disc implants.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت