دریل جمجمه

دریل جمجمه  Powered Compound Cranial Drill

Powered Compound Cranial Drill
Powered Compound Cranial Drill

 

این نوع دریل برای دریل کاری و برش استخوان جمجمه بیمار بکار گرفته می شود. این دریل دارای منبع توان بادی یا برقی است و به مکانیزم کلاچ جهت قطع تحویل توان به سر مته در زمان نفوذ به داخل جمجمه مجهز می باشد.

 

:Powered Compound Cranial Drill

Powered compound cranial drills, burrs, trephines, and their accessories are bone cutting and drilling instruments used on a patient:|:s skull. The instruments employ a clutch mechanism to disengage the tip of the instrument after penetrating the skull to prevent plunging of the tip into the brain.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت