دستگاه دینامومتر

دستگاه دینامومتر

دستگاه دینامومتر
دستگاه دینامومتر

 

توانبخشی دست/ ارزیابی قدرت/ ارزیابی دامنه حرکتی

توضیحات : هم بعنوان داینامومتر و هم به عنوان پینچ گیج بکار می رود.  دارای ۳ بالب برای ارزیابی قدرت در گریپ های مختلف  می باشد.  بالب کوچک برای تست اطفال و یا ارزیابی عملکرد عضلات اینترنسیک کاربرد دارد.  درجه بندی آن بر حسب واحد بار می باشد.  دارای کیف حمل می باشد.

دستگاه دینامومتر دست و پنجه یک ابزار برای اندازه گیری حداکثر قدرت پنجه و عضلات جلویی دست میباشد. کاربری دستگاه در آمادگی جسمانی ، استعدادیابی و سنجش ورزشکاران ورزش های مرتبط با پرتاب ، گرفتن مانند کشتی، پرتاب دیسک و … میباشد. این ابزار نیز بعنوان وسیله توانبخشی برای متخصصان توانبخشی نیز استفاده می شود.

 

Dynamometer / Pinch Gauge CombinationA dual task instrument for both dynamometry and pinch gauge.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت