دایناموترdynamometer

دایناموترdynamometer

دایناموترdynamometer

کاملترین سیستم ارزیابی دیجیتال قدرت دست و دامنه حرکتی اندامها می باشد.  این سیستم شامل یک jamar dynamometer برای ارزیابی قدرت دست در گریپ های مختلف، یک پینچ متر برای ارزیابی قدرت انگشتان و پینچ، یک گونیامتر برای دامنه حرکتی مفاصل بزرگ و یک گونیامتر انگشتی برای ارزیابی مفاصل کوچک و انگشتان می باشد.

یکی از تجهیزات پزشکی در شاخه ی ارتوپدی می باشد . در روال درمان های ارتوپدی برای سنجش میزان پیشرفت درمان و اندازه گیری قدرت عضلانی و انقباض ماهیچه ای از دستگاه دیناموتر پزشکی استفاتده می شود . بدین ترتیب که از بیمار خواسته می شود که اهرم دستگاه را فشرده کرده .

 

کلیه این ضمائم به یک واحد کنترل اطلاعات متصل می باشد که اطلاعات ۹۰ بیمار را در داخل خود ذخیره می نماید و قادر به مطابقت نتایج ارزیابی با نتیجه های استاندارد شده قبلی می باشد.  ضمنا سیستم شامل یک پرینتر بوده که در صورت نیاز درمانگر می تواند نتایج ارزیابی را بر روی کاغذ ثبت نماید.

 

a complex  device which assess the power of hand muscles and ROM in all joints.it is usefull for research because it can document data and compare there together by computrize system.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت