تشك فوم

تشك هايي با ابعاد مناسب براي استفاده روي تختهاي بيمارستاني و اتاق پرستار و/يا در زمان بستري در خانه. اين تشك ها معمولاً با فوم پر شده و يا داراي فنر هاي داخلي مي باشند (مثلاٌ سيم هاي حلقوي) و يا هر دوي اين حالات. اين تشكها معمولاً از جنس مقاوم در برابر آتش ساخته شده كه درون روكش هاي ضد آب و آنتي ميكروبيال قرار مي گيرند. برخي تشك ها براي قرارگيري در وضعيت هاي خاص تختهاي بيمارستاني (مثل Fowler) طراحي شده اند. تشك هاي با ابعاد مناسب براي استفاده هاي pediatric و يا براي تحمل وزن افراد سنگين وزن موجود است

Mattresses with appropriate dimensions for use on beds in hospitals and nursing homes and/or for home care. These mattresses are usually filled with foam, include inner springs (e.g., wire coils), or are a combination of both; they are typically made of fire-retardant materials and are enclosed in waterproof antimicrobial covers. Some bed mattresses are designed to gatch in the typical positions of a hospital bed (e.g., Fowler). Bed mattresses made in an appropriate size for pediatric use or to support the weight of large people are also available

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت