تري هاي قالب گيري با دندان

تري هاي قالب گيري با دندان وسيله اي است که براي ساختن مدل پروتزهاي دنداني استفاده        مي شود.( در اين قالب ممکن است از دندانهاي مصنوعي يا دندان استفاده شود.)

 

 

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت