الكتروتراپي فاراديك

Faradic Current Therapy Units
تحريك الكتريكي عضله عصب دار
دستگاه تحريك كننده الكتريكي اعصاب حركتي كه در آن موج تحريكي دو فازي با مدت زمان كمتر از 1 ميلي ثانيه و فركانس بين 30 تا 70 هرتز به بدن وارد شده و از طريق اعصاب حركتي باعث انقباض عضلات مي گردد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت