آنالايزر دسفلوران

آناليزرهاي گازهاي بيهوشي (هالوژنه) براي اندازه گيري غلظت گاز تحويلي از ماشين بيهوشي بمنظور اطمينان از صحت خروجي وپورايزرهاي (تبخبركننده ها) آن بكار مي روند. برخي از مدلهاي اين دستگاه قادر به اندازه گيري هواي محيطي بمنظور بررسي نشتي هستند. بطور مرسوم خروجي وپورايزرها بايد دو بار در سال مورد ارزيابي قرار گيرند همچنين اين امر بايد در هر بار جداسازي و اتصال وپورايزرها به ماشين بيهوشي صورت گيرد. اين آنالايزرها اكثراً بر اساس يكي از دو اصل فيزيكي رفركتومتري نوري يا جذب نور مادون قرمز كار مي كنند. غالب اين دستگاه ها قابليت تشخيص نوع ايجنت را ندارند. سيستمهايي كه بر اساس روش اسپكتروسكوپي مادون قرمز ساخته شده اند ميتوانند نوع  ايجنت را مشخص كنند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت