آمنيوسكوپ

آندوسكوپهايي كه براي عبور دادن مستقيم از كانال گردني به درون محفظه بسته بين جنين و غشاءِ آن يعني حفره amniotic براي معاينه چشمي، نمونه برداري و/يا درمان جنين قبل از پاره شدن غشاء، طراحي شده اند. آمينوسكوپها معمولاً شامل يك پوشش خارجي، سيستم نوردهي و كانال كاري براي كتترها و ابزار عملياتي مي باشند. اين آندوسكوپها ممكن است سخت يا انعطاف پذير باشند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت