آلوگرافت سخت شامه

پيوند آلوگرافت پيوند سخت شامه انساني به انسان ديگر است تا آسيب سخت شامه درمان شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت