آشكارساز سطح مايع

اين وسيله براي مشخص كردن كاهش پيدا كردن سطح خون از يك ميزان قابل قبول در هنگام دياليز طراحي شده است. به كمك حسگرهاي اولتراسوند يا نوري اين عمل صورت مي گيرد. در صورت مشاهده چنين وضعيتي دستگاه همودياليز آلارم منتشر كرده و جريان خون را قطع مي كند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت