آرتريومتر

وسيله اي براي اندازه گيري قطر سرخرگ و تغييرات اندازه آن در حين تپش مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت