آرتروسكوپ

آندوسكوپهايي طراحي شده براي عبور دادن سوزني (precutaneous) به درون يك مفصل (مچ، آرنج يا زانو) براي معاينه چشمي، نمونه برداري يا درمان آسيبهاي مفصل بندي مخصوصاً در زمان فرايندهاي جراحي. آرتروسكوپها معمولاً شامل يك پوشش خارجي سخت، سيستم نوردهي و كانال كاري براي كتترها و ابزار عملياتي مي باشند. اغلب آرتروسكوپها شامل يك دوربين تلويزيوني بر روي نوك انتهايي خود مي شوند كه نوعاً به شكل يك ميكروچيپ CCD مي باشد. تصوير بصورت الكترونيكي از طريق سيمهاي آندوسكوپ براي پردازش خارجي، نمايش و ضبط تصاوير ويدئويي ارسال مي شود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت